top of page
VORM jeugdwet orthopedagogisch

VORM jeugdwet orthopedagogisch

VORM advies jeugdwet orthopedagogisch, waarbij een SKJ geregistreerde orthopedagoog en of toegepast psycholoog als VORM adviseur een orthopedagogisch/psychologisch ondersteuningsplan maakt binnen de kaders van de Jeugdwet.

 • PRODUCT INFO

  Nadat de aanvraag binnen de kaders van de jeugdwet is ontvangen, zal een allround VORM adviseur de aanvraag screenen om te beoordelen of de gestelde vragen / gevraagde consult orthopedagogisch van aard zijn of dat ook nog andere deskundigheid noodzakelijk zou kunnen zijn. Afstemming hierover vindt plaats met de orthopedagoog van JPH consult.

  Vervolgens zal de orthopedagoog en plan van aanpak opstellen, zodat de verschillende stappen in het onderzoek helder zijn. Na akkoord van de aanvrager zal z.s.m. een huisbezoek worden ingepland, waarbij bij voorkeur de verschillende disciplines aanwezig zijn en cliënt en het systeem worden geobserveerd.

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 8 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van het aantal opservaties en de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een VORM adviseur voor coaching of training in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 2.250,00Prijs
bottom of page