top of page

KLACHTEN

en bezwaren

JPH-Consult is gespecialiseerd in onafhankelijk sociaal medisch advies binnen het sociaal domein. Wij streven ernaar om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zo zijn dat u als cliënt het ergens niet mee eens bent. Op dat moment heeft u het recht een klacht in te dienen of in bezwaar te gaan.


Wat is het verschil tussen een klacht indienen en in bezwaar gaan?


Een klacht heeft betrekking op de manier waarop er met u is gecommuniceerd en met u is omgegaan; dit wordt ook wel de bejegening genoemd. Een klacht maakt u dus nooit over de inhoud van het advies. Bent u het niet eens met de inhoud van het advies? Dan kunt u in bezwaar gaan. Op het moment dat u het zowel met de inhoud als met de bejegening niet eens bent, kunt u een klacht indienen over de bejegening en daarnaast in bezwaar gaan over de inhoud.


In bezwaar gaan


Als u het niet eens bent met de uitkomsten uit het advies of de conclusies die hieraan worden verbonden kunt u in bezwaar gaan. U maakt dan bezwaar tegen de inhoud van het advies. Op het moment dat u uw aanvraag bij de gemeente heeft ingediend zijn zij ook degene die de beslissing nemen. JPH-Consult geeft onafhankelijk advies, maar neemt geen beslissingen over aanvragen. Om deze reden kunt u niet in bezwaar gaan bij JPH-Consult, maar gaat u in bezwaar bij de gemeente.

Heeft u uw aanvraag niet bij de gemeente ingediend, maar bij een andere organisatie/instantie? Dan kunt u met deze instantie contact opnemen over hun bezwaarprocedure.


Een klacht indienen


Wij streven ernaar dat iedereen zich veilig en prettig voelt tijdens onze contactmomenten. Soms ervaart de cliënt de bejegening toch als onprettig. Is dit bij u het geval? Dan kunt u bij JPH-Consult een klacht indienen. Dit kunt u doen via het volgende mailadres: info@jph-consult.nl of telefonisch via: 030-7601670. In uw mail dan wel telefonisch contact kunt u aangeven dat u een klacht indient en vervolgens tegen welke medewerker u dit indient. U bent niet verplicht om de inhoud van uw klacht te vermelden, al is dit uiteraard wel toegestaan. Vervolgens neemt onze klachtencoördinator zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op, zodat u uw klacht kunt toelichten en er samen gekeken kan worden naar een mogelijke oplossing. De medewerker wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de klacht en er wordt gekeken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Wij houden al onze klachten bij in ons systeem met inachtneming van de AVG en streven dan ook naar continue verbetering van onze dienstverlening.

bottom of page