top of page
Medisch GPK

Medisch GPK

Medisch advies gehandicapten parkeerkaart, waarbij een medisch adviseur door middel van zorgvuldig onderzoek één clientsituatie in kaart brengt en beargumenteerd en beschouwend advies uitbrengt omtrent de gehandicaptenparkeervoorziening conform de normen zoals gesteld in de Richtlijn Gehandicaptenparkeerkaart 2022 van de Vereniging Artsen Volksgezondheid.

RICHTLIJN-Gehandicaptenparkeerkaart-2022.pdf (vavolksgezondheid.nl)

 • PRODUCT INFO

  Een medisch adviseur mag in het kader van de privacy wetgeving en het medisch tuchtrecht in een rapport ingaan op één clientsituatie binnen één wetgeving. Dit betekent dat voor meerdere clientsituaties en/of vragen binnen meerdere wettelijke kaders het veelvoud in rekening wordt gebracht.

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 4 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht.

  Let op: gezien de huidige marktomstandigheden kan de doorlooptijd momenteel oplopen naar 8 weken.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten en graag vermelden of het om de passagierskaart of bestuurderskaart gaat.

  Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een dagdeel arts in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 250,00Prijs
bottom of page