top of page
Medisch arts in

Medisch arts in

JPH consult biedt de mogelijkheid in het oostelijke deel van Nederland (van noord tot zuid) om medische kennis toe te voegen aan een team welke de aanvragen in het sociaal domein dient te behandelen. Dit betekent dat bij een zelf te bepalen termijn/periode structureel kan worden teruggevallen op een arts binnen het team op één locatie.

 • PRODUCT INFO

  De agenda van een arts wordt in uw eigen beheer gepland voor

  • spreekuren voor het in kaart brengen van cliëntsituaties en het uitbrengen van adviezen;
  • overleg, raadpleging en casuïstiekbespreking.

   

  Het aangeboden tarief is inclusief het uitwerken in rapportages binnen één week na dato, mits geen informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht. Ook beoordelingen in het kader van bezwaar- of beroepszaken vallen binnen deze dienst.

   

  De arts kan bij een dag worden ingepland van 9.00 uur tot 17.00 uur en bij een dagdeel houdt JPH consult de tijdsblokken van 9.00 tot 12.30 uur of van 13.30 tot 17.00 uur aan.

  Voor een spreekuur GPK wordt doorgaans 20 minuten gepland voor WMO, Jeugdwet of Bijzondere bijstand 30 minuten en voor een arbeidsbelastbaarheidsonderzoek 45 minuten.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot (projectmatig) samenwerking te bespreken en/of wanneer u buiten het werkgebied valt en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding.

€ 2.250,00Prijs
bottom of page