top of page
Bezwaar en beroep sociaal domein all in

Bezwaar en beroep sociaal domein all in

All in sociaal domein advies in het kader van bezwaar of beroep, waarbij een medisch adviseur samen met een allround VORM adviseur door middel van zorgvuldig onderzoek, waaronder dossierstudie, de clientsituatie in kaart brengen en beargumenteerd en beschouwend de vragen rond de beslissing op bezwaar of beroep zullen beantwoorden.  Het primaire onderzoek zal hierbij o.a. getoetst worden aan het zogenaamde 6 stappenplan. Hiermee wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen de wettelijke beslistermijn het bezwaar / beroep af te handelen. Nb. indien een 2nd opinion wordt gevraagd, zonder dossierstudie, kan voor een reguliere dienst en beoordeling worden gekozen.

 • PRODUCT INFO

  nadat de adviesaanvraag in het kader van bezwaar of beroep tegen een besluit in het sociaal domein is ontvangen, zal een allround VORM adviseur de aanvraag screenen om te beoordelen waar de aanvrager zit in het proces van beslissing op bezwaar of beroep. Tevens zal worden beoordeeld of het dossier compleet is, het helder is welke vragen nog moeten worden beantwoord en welke kennis los hiervan nog nodig is voor eventuele nadere specifieke uitwerking (zoals inzet van een psycholoog of orthopedagoog voor bv. het opstellen van een ondersteuningsplan). Indien voor de beslissing op bezwaar of beroep deze specifieke kennis nodig is, anders dan medisch en VORM allround, zal JPH consult hier middels intercollegiaal overleg voor zorgdragen. JPH consult gaat bij de beantwoording van de vragen er van uit dat de aanvrager op basis van het rapport een beslissing kan nemen conform het lokale beleid. Indien gewenst kan de allround VORM adviseur hierin ondersteunen en meedenken als ook in het rapport opnemen. Nb. mocht nadere specifieke uitwerking noodzakelijk zijn (zoals hierboven beschreven), valt dit buiten deze dienst en zal de allround VORM adviseur eerst nader afstemmen met de aanvrager.

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 4 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht.

  Let op: gezien de huidige marktomstandigheden kan de doorlooptijd momenteel oplopen naar 8 weken.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen bij het afronden van de bestelling kan de clientsituatie worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een dagdeel arts in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 1.250,00Prijs
bottom of page