top of page
Participatiewet all in

Participatiewet all in

All in PW advies, waarbij een medisch adviseur samen met een allround VORM adviseur PW en arbeidsdeskundige door middel van zorgvuldig onderzoek de clientsituatie in kaart brengen en advies uit te brengen aan de hand van een medische beschouwing, een kritisch functionele mogelijkheden lijst en een arbeidsdeskundige beoordeling. Hiermee wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen de wettelijke beslistermijn de aanvraag af te handelen. Nb. ook beoordelingen in het kader van de Wet Poortwachter vallen binnen deze dienst.

 • PRODUCT INFO

  Nadat de adviesaanvraag in het kader van de participatiewetgeving is ontvangen, zal een allround VORM adviseur PW de aanvraag screenen om te beoordelen of er nog eventuele onduidelijkheden zijn, wat de vragen zijn voor de aanvrager en waar de aanvrager zit in het proces van primaire besluitvorming. Vervolgens wordt het clientcontact gepland, waarbij de arts van JPH consult eerst een arbeidsbelastbaarheidsonderzoek zal uitvoeren, waarna de arbeidsdeskundige in principe telefonisch het onderzoek volledig maakt.

  Indien voor de primaire besluitvorming nog specifieke kennis als arbeidspsychologisch of psychodiagnostiek nodig is, valt dit buiten deze dienst en zal de allround VORM adviseur eerst nader afstemmen met de aanvrager in hoeverre JPH consult invulling aan dient te geven.

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 4 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage en blokkeringsrecht.

  Let op: gezien de huidige marktomstandigheden kan de doorlooptijd momenteel oplopen naar 8 weken.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een dagdeel arts in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 1.000,00Prijs
bottom of page