Wie zijn wij?

JPH zijn de initialen van de persoon die centraal heeft gestaan bij de oprichting van JPH consult en waarmee het fundament is gelegd voor de onderneming:

middenin de maatschappij;
sociaal betrokken;
de mens staat centraal.

Het bedrijf is gestart vanuit de achtergrond van de oprichter, sociaal medisch advisering in het kader van de WMO, participatiewetgeving en gehandicaptenparkeervoorzieningen. Inmiddels heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een onafhankelijke consultancy en allround coaching binnen dezelfde kaders, voor zowel maatschappelijke en overheidsorganisaties als particulieren.

Zoals vanuit onze oorsprong ontstaan zetten wij de persoon centraal en beoordelen wij de mogelijkheden van degene in relatie tot de vraag (getoetst aan de geldende wet- en regelgeving). Het oogmerk: beoordelen wat iemand nodig heeft om zelfstandig en zelfredzaam te kunnen functioneren.

Bij JPH consult maakt, naast sociaal MEDISCHE advisering, VORM advisering onderdeel uit van de deskundigheid welke wordt ingezet om te komen tot coachings-praktijk, ondersteuning, het advies en/of het beantwoorden van de vragen vanuit de opdrachtgever.

 VORM staat binnen JPH consult voor Vertrouwd, Objectief, Realistisch Mensenwerk.

Voor een MEDISCH advies zetten wij een arts of psychiater in en bij een VORM advies wordt een beoordeling (of ondersteuning) gedaan op basis van welzijn, beleidsmatige en juridische gronden, maar worden ook bouwkundige, ergonomische en eventuele psychologische en/of orthopedagogische aspecten meegenomen.

Daarnaast passen beoordelingen van wilsbekwaamheid en woonurgentie binnen onze MEDISCHE advisering. Een verklaring hieromtrent kunnen wij binnen afzienbare tijd ter beschikking stellen.

Onze onafhankelijke raadgeving kenmerkt zich door stellige, heldere en persoonlijke advisering en coaching op het gebied van zorg, wonen en participatie. Waarborging van privacy, kwaliteit en snelheid staan centraal.

Uitgangspunt hierbij is de kwaliteit en herkenbaarheid van het advies en coaching, met een snelle doorlooptijd en snelle reactietijd op vragen. JPH consult organiseert zich in de omgeving en wil het gevoel geven van een onafhankelijke verlengstuk van een opdrachtgever.