Verhuizen

Adviesrapport waarin de verhuismogelijkheden in kaart worden gebracht en wordt vastgesteld of het primaat van verhuizen kan worden toegepast, rekening houdend met de gemeentelijke Wmo verordening en beleidsregels, jurisprudentie en eigen mogelijkheden. Tevens zal de voorzienbaarheid worden afgewogen.

Kosten advies € 249,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.

 

Woningaanpassingen

Adviesrapport waarin een inpandige of uitpandige woningaanpassing wordt uitgewerkt aan de hand van een specifiek programma van eisen, indien van toepassing een plattegrondtekening en een globale kosteninschatting. In het advies wordt rekening gehouden met de gemeentelijke Wmo verordening en beleidsregels, jurisprudentie en eigen mogelijkheden.

Kosten advies € 799,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.

 

Begeleiding psychologisch

Adviesrapport waarin op basis van de mogelijkheden wordt vastgesteld of begeleiding noodzakelijk is, in het bijzonder op welke gebieden u begeleid dient te worden. Aan de hand van de gemeentelijke Wmo verordening en beleidsregels wordt bepaald of maatwerk geboden dient te worden en in welke mate, duur en vorm.

Kosten advies € 249,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.

 

Dagbesteding psychologisch

Adviesrapport waarin op basis van de mogelijkheden wordt vastgesteld of dagbesteding in het kader van de Wmo noodzakelijk is. Aan de hand van de gemeentelijke Wmo verordening en beleidsregels wordt bepaald of maatwerk geboden dient te worden en in welke mate, duur en vorm.

Kosten advies € 249,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.

 

Huishouden

Adviesrapport waarin op basis van de mogelijkheden van cliënt en gezin worden vastgesteld of hulp in de huishouding noodzakelijk is. Aan de hand van de gemeentelijke Wmo verordening en beleidsregels wordt bepaald of maatwerk ingezet dient te worden, in welke mate, duur en vorm.

Kosten advies € 199,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.