Coaching cliëntondersteuning

Het in kaart brengen van de situatie van cliënt, waarbij samen met cliënt wordt gekeken naar de ondersteuningsvragen en wordt bepaald of een aanvraag in het sociaal domein, zorgverzekering en/of WLZ noodzakelijk, zinvol en kansrijk is.

Kosten advies € 299,-  per dagdeel (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.

Coaching consulent

Ondersteuning van de ontwikkeling van een individuele consulent aan de hand van een plan of op casusniveau in het sociaal domein. Waarbij de nadruk ligt op het komen tot besluitvorming van aanmeldingen/aanvragen binnen het sociaal domein. Het stellen van kaders, inzicht vergroten in processen, balans brengen in taken en werkvoorraad, het afstemmen met collega’s en het inschakelen van deskundigheid.

Kosten advies € 499,-  per dagdeel (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten.