VORM sociaal domein

VORM sociaal domein

VORM advies sociaal domein, waarbij een VORM adviseur door middel van zorgvuldig onderzoek een clientsituatie in kaart brengt en beargumenteerd de niet medische vragen rond de primaire besluitvorming zal beantwoorden. Hiermee wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen de wettelijke beslistermijn de aanvraag af te handelen.

Sociaal domein: wmo, jeugdwet, participatiewet.

 • PRODUCT INFO

  Nadat de adviesaanvraag binnen de kaders van het sociaal domein is ontvangen, zal een allround VORM adviseur de aanvraag screenen om te beoordelen:

  • waar de aanvrager zit in het proces van primaire besluitvorming,
  • het daarmee helder is welke niet medische vragen hiervoor nog moeten worden beantwoord
  • en welke kennis los hiervan nog nodig is voor eventuele nadere specifieke uitwerking (te denken valt aan bouwkundig ergonomisch bij woningaanpassingen en psychologisch voor het opstellen van een ondersteuningsplan).

  Indien voor de primaire besluitvorming deze specifieke kennis nodig is, anders dan de VORM allround, zal JPH consult hier middels intercollegiaal overleg voor zorgdragen. JPH consult gaat bij de beantwoording van de vragen er van uit dat de aanvrager op basis van het rapport een besluit kan nemen en hieraan wel / geen maatwerkproducten conform het lokale beleid kan koppelen. Indien gewenst kan de allround VORM adviseur hierin ondersteunen en meedenken als ook in het rapport opnemen. Nb. mocht nadere specifieke uitwerking noodzakelijk zijn (zoals hierboven beschreven), valt dit buiten deze dienst en zal de allround VORM adviseur eerst afstemmen met de aanvrager..

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 4 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een VORM adviseur voor coaching of training in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 300,00Prijs