top of page
VORM participatiewet psychologisch

VORM participatiewet psychologisch

VORM advies participatiewet psychologisch, waarbij een arbeidspsycholoog als VORM adviseur op basis van een arbeidsbelastbaarheidsbeoordeling de psychologische vragen rond de clientsituatie in relatie tot het werk en werkomgeving (in kaart brengt en) beantwoordt.

 • PRODUCT INFO

  Nadat de aanvraag binnen de kaders van de Wmo is ontvangen, zal een allround VORM adviseur de aanvraag screenen om te beoordelen of de gestelde vragen / gevraagde consult psychologisch van aard zijn en niet door de arts kunnen worden beantwoord. Tevens wordt beoordeeld of de arbeidsbelastbaarheidsbeoordeling voldoende recent is. Afstemming hierover vindt plaats met de arts en arbeidsdeskundige van JPH consult.Afstemming hierover vindt plaats met de arts en psycholoog van JPH consult.

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 8 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een VORM adviseur voor coaching of training in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 2.200,00Prijs
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page