Medisch sociaal domein

Medisch sociaal domein

Medisch advies sociaal domein, waarbij een medisch adviseur door middel van zorgvuldig onderzoek één clientsituatie in kaart brengt en beargumenteerd en beschouwend de medische vragen per wetgeving rond de primaire besluitvorming zal beantwoorden. Hiermee wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen de wettelijke beslistermijn de aanvraag af te handelen.

 

Sociaal domein: wmo, jeugdwet (ook leerplicht en leerlingenvervoer), participatiewet (arbeidsbelastbaarheid, bijzondere bijstand, wet kinderopvang, individuele studietoeslag).

 • PRODUCT INFO

  Nadat de adviesaanvraag in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning of participatiewet of jeugdwet is ontvangen, zal een allround VORM adviseur de aanvraag screenen om te beoordelen waar de aanvrager zit in het proces van primaire besluitvorming en daarmee helder is of en welke medische vragen hiervoor nog moeten worden beantwoord en welke eventuele niet medische vragen nog moeten worden beantwoord om tot besluitvorming te komen. Laatstgenoemde vragen kunnen door de aanvrager zelf worden beantwoord of in afstemming aanvullend door een VORM adviseur van JPH consult worden beantwoord.

   

  Nb. een medisch adviseur mag in het kader van de privacy wetgeving en het medisch tuchtrecht in een rapport ingaan op één clientsituatie binnen één wetgeving. Dit betekent dat voor meerdere clientsituaties en/of vragen binnen meerdere wettelijke kaders het veelvoud in rekening wordt gebracht.

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 4 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een dagdeel arts in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 450,00Prijs