top of page
Beschermd wonen all in

Beschermd wonen all in

All in Beschermd wonen advies, waarbij een medisch adviseur samen met een allround VORM adviseur Wmo door middel van zorgvuldig onderzoek de clientsituatie in kaart brengen en beargumenteerd en beschouwend de vragen rond de primaire besluitvorming zullen beantwoorden, waarmee de aanvrager in staat wordt gesteld om binnen de wettelijke beslistermijn de aanvraag af te handelen.

 • PRODUCT INFO

  Nadat de adviesaanvraag in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning is ontvangen, zal een allround VORM adviseur Wmo de aanvraag screenen om te beoordelen waar de aanvrager zit in het proces van primaire besluitvorming, het daarmee helder is welke vragen hiervoor nog moeten worden beantwoord en welke kennis los hiervan nog nodig is voor eventuele nadere specifieke uitwerking (te denken valt aan psychologisch voor het opstellen van een ondersteuningsplan). Indien voor de primaire besluitvorming deze specifieke kennis nodig is, anders dan medisch en VORM allround, zal JPH consult hier middels intercollegiaal overleg voor zorgdragen. JPH consult gaat bij de beantwoording van de vragen er van uit dat de aanvrager op basis van het rapport een besluit kan nemen conform het lokale beleid. Indien gewenst kan de allround VORM adviseur Wmo in besluitvorming ondersteunen en meedenken als ook in het rapport opnemen. Nb. mocht nadere specifieke uitwerking noodzakelijk zijn (zoals hierboven beschreven), valt dit buiten deze dienst en zal de allround VORM adviseur eerst afstemmen met de aanvrager.

   

  JPH consult streeft er na om het rapport binnen 4 weken na aanvraag op te leveren, mits er geen (medische) informatie hoeft te worden opgevraagd en afhankelijk van de mogelijkheid tot gebruik van het inzage, correctie en blokkeringsrecht.

  Let op: gezien de huidige marktomstandigheden kan de doorlooptijd momenteel oplopen naar 8 weken.

 • SPECIFICATIE

  Het tarief is inclusief btw, reiskosten en eventuele andere toeslagen m.u.v. inzet van eventuele tolk.

   

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Met het bestellen van deze dienst gaat JPH consult er van uit dat uw cliënt hiervoor toestemming geeft als ook voor het delen van eventuele verdere clientinformatie.

  Onder opmerkingen kan de cliëntsituatie inclusief de cliëntgegevens worden beschreven als ook de vragen waarop wij ons onderzoek moeten richten. Eventuele documenten kunt u na de screening beveiligd toesturen of in een beveiligde omgeving uploaden.

   

  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot projectmatig samenwerking te bespreken en/of ons uit te nodigen voor een marktconsultatie of aanbesteding en/of boeken van een dagdeel arts in het oostelijke deel (van noord tot zuid) van Nederland.

€ 1.125,00Prijs
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page