Woonurgentie

Verklaring waarin wordt vastgesteld of er wel / geen sprake is van een medische urgentie om te verhuizen.

Kosten advies € 299,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten
& kosten huisbezoek á € 60,-