Wilsbekwaamheid

Een medische verklaring met een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand.

Kosten advies € 479,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten
& kosten huisbezoek á € 60,-