Arbeidsbelastbaarheid onderzoek met FML

Medisch rapportage met de mogelijkheden ten aanzien van arbeid, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Indien er wel mogelijkheden zijn, waar sprake is van beperkingen zal de rapportage voorzien worden van een kritische functiemogelijkheden lijst. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de medische situatie van cliënt op het moment van beoordelen. Daarnaast zal bekeken en beschreven worden wat de realistische mogelijkheden zijn in de toekomst.

 

Kosten advies € 359,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten
& kosten huisbezoek á € 60,-

 

Bijzondere bijstand / Inkomensondersteuning

Medisch adviesrapport over de aanvrager in relatie tot de aanvraag voor bijzonder bijstand / inkomensondersteuning.

Kosten advies € 359,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten
& kosten huisbezoek á € 60,-

 

Wet kinderopvang

Medisch adviesrapport over de aanvrager in relatie tot de aanvraag binnen de kaders van de wet kinderopvang.

Kosten advies € 359,- (incl. BTW)
Bovengenoemde prijs is excl. reiskosten
& kosten huisbezoek á € 60,-